Điều kiện được thành lập kho ngoại quan

       Điều kiện doanh nghiệp:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

Có chức năng kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Có kho, bãi, tường rào ngăn cách với khu vực xung quanh, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan

Có cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải phù hợp yêu cầu lưu giữ, bảo quản hàng hoá

       Hồ sơ xin thành lập:

Đơn xin thành lập kho ngoại quan

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi

Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi

Nguồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=41

1374 views