Câu hỏi: Công ty chúng tôi dự định xuất khẩu mùn cưa sang Trung Quốc, xin cho biết chính sách xuất khẩu đối với mặt hàng này

Mặt hàng Mùn cưa không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ, nên Công ty có thể tiến hành xuất khẩu như hàng hoá thương mại thông thường. Tuy nhiên tùy vào thị trường muốn xuất khẩu mà có yêu cầu về hun trùng hay kiểm dịch thực vật.

4705 views