Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo quản lý hải quan

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến triển khai Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.
Cán bộ Hải quan Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục thuế cho doanh nghiệp.
Cán bộ Hải quan Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Theo Tổng cục Hải quan, nghị định có nhiều điểm mới được quy định rõ ràng, minh bạch tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thực hiện chính sách thuế…

Mở rộng đối tượng miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhận xét, Nghị định 18/2021/NĐ-CP (Nghị định 18) đã sửa đổi, bổ sung 21 vấn đề tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Nghị định 134), nhằm giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN). Trong đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính đáng chú ý như: Quy định cụ thể việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ cho từng trường hợp để cơ quan hải quan cũng như DN có thể đối chiếu thực hiện, trước đây tại Điều 3 Nghị định 134 chưa có quy định này.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Nghị định 18 còn nới rộng đối tượng miễn thuế, nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia XNK. Đó là, sửa đổi, bổ sung cơ sở xác định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu; bãi bỏ thủ tục miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng. Sửa đổi định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện…

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Nghị định 18 có điểm mới là tạo thuận lợi cho hoạt động của DN gia công, sản xuất xuất khẩu, vừa đảm bảo nâng cao năng lực quản lý của cơ quan hải quan.

Theo đó, để đảm bảo công tác quản lý phù hợp với thực tế, Nghị định 18 đã quy định rõ, sản phẩm gia công xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo chỉ định của bên đặt gia công. Trong đó, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại điểm này phải là sản phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.

Nghị định 18 cũng sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ quy định sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế, bao gồm cả xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định 18 đến cộng đồng doanh nghiệp

Để chính sách đi vào cuộc sống, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn ngành. Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố tập huấn triển khai Nghị định 18 đến toàn thể cán bộ, công chức và phổ biến sâu rộng những điểm mới quan trọng đến cộng đồng doanh nghiệp cùng hưởng ứng thực hiện. Tổng cục Hải quan lưu ý trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơn vị hải quan kịp thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý để tổng cục xem xét và có hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến quy định cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế được nêu tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134, ở Nghị định 18, quy định này đã được cơ quan soạn thảo xây dựng chi tiết. Theo đó, đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho biết, Nghị định 18 cũng bổ sung quy định trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì bị xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (điểm b, khoản 2 Điều 10 Nghị định 134 không quy định việc xử phạt nếu người nộp thuế thông báo cơ sở gia công không đúng thời hạn).

Để xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian thực hiện Nghị định 134, Nghị định 18 đã sửa đổi, bổ sung quy định người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài thì hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu và áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Ở quy định này, Nghị định 18 cũng đã làm rõ trách nhiệm của người nộp thuế (người có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài) phải quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế để xác định chính xác hàng hóa đã được nhập khẩu miễn thuế. Đồng thời, bổ sung quy định hàng hóa nhập khẩu để gia công, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công xuất khẩu trả cho bên nước ngoài đặt gia công được miễn thuế XNK (nếu bán cho bên thứ 3 ở nước ngoài thì không được miễn thuế).

* Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình Nguyễn Văn Hệ:

Đảm bảo kiểm soát dự án đầu tư được miễn thuế

 Nguyễn Văn Hệ
Ông Nguyễn Văn Hệ

Cục Hải quan Quảng Bình đã triển khai quán triệt các nội dung quan trọng tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP (Nghị định 18)  đến cán bộ công chức và DN trên địa bàn.

Tại Nghị định 18, Cục Hải quan Quảng Bình đánh giá cao quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Quy định này tiết giảm được thủ tục, khối lượng lớn hồ sơ khai báo, nộp thuế giữa cơ quan hải quan và DN phải thực hiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện các điều khoản miễn thuế đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và  dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) có thể sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc cho cơ quan hải quan trong việc kiểm soát đối với dự án được miễn thuế. Do đó, đơn vị đề xuất cần có sự phối hợp của cơ quan thuế, chính quyền địa phương, cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hỗ trợ cơ quan hải quan có thông tin về dự án, chủ đầu tư, xác định đúng số lao động tại địa phương mới có thể thực hiện được quy định miễn thuế. Hơn nữa, để thực hiện được quy định này, các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng cần có nguồn nhân lực có nghiệp vụ về kiểm tra sau thông quan, để có thể kiểm soát dự án đầu tư được miễn thuế, tránh được vi phạm trong việc ưu đãi thuế.

* Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trường Giang:

Vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ

 Nguyễn Trường Giang
Ông Nguyễn Trường Giang

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến những điểm mới của Nghị định 18 cho hơn 150 doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thông qua hội nghị, chúng tôi đã giới thiệu đến DN những điểm mới, quan trọng của Nghị định 18, mang lại lợi ích cho cả cơ quan hải quan và DN, khắc phục được những điểm còn tồn tại tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Nghị định 18 có bổ sung quy định về áp dụng thuế suất với hàng hóa XNK tại chỗ cho từng trường hợp để thực hiện. So với Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì Nghị định 18 đã giải quyết được bất cập, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Bên cạnh đó, nghị định bổ sung hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy vào nhóm các hàng hóa thuộc đối tượng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thông báo định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính về tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động, hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt Nam, hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

Để việc thực hiện chính sách mới đảm bảo hiệu quả, Cục Hải quan Bình Dương cũng đăng tải công tải công khai nội dung quan trọng của Nghị định 18 so với Nghị định 134/2016/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để các DN tham khảo triển khai thực hiện. Phúc Hải

Trích thoibaotaichinhvietnam.vn

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-04-26/nghi-dinh-18-2021-nd-cp-thong-thoang-nhung-van-dam-bao-quan-ly-hai-quan-102980.aspx?fbclid=IwAR0PB-5OlziR6hwFcsGFbSxDIPR3aevhby1ZmWnXCj_Wu–C81p25tyl1F8

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

698 views