Công văn 1869/TCHQ-TXNK ngày 20 tháng 04 năm 2021 Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ.

Công văn 1869/TCHQ-TXNK ngày 20 tháng 04 năm 2021 Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ.

174452793_4471921326163042_6369715846566086770_n 176765057_4471923176162857_1926550503943241034_n

1692 views