Quy trình nhập hàng vào kho CFS xuất.

Kho CFS có tính ứng dụng rất đa dạng và đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng, tất cả quá trình thu gom, xử lý đơn hàng lẻ sẽ được diễn ra trong kho CFS.
Vậy quá trình giao hàng cho kho CFS tại Cát Lái diễn ra như thế nào?
Ở hình ảnh dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về quy trình này nhé.
Nguồn: SNP
Lưu ý quan trọng: bốc số và thời gian chờ “hơi lâu”
Không có mô tả ảnh.
357 views