Sắp thanh tra việc hoàn thuế Giá trị gia tăng với doanh nghiệp rủi ro cao

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các cục thuế khẩn trương hoàn thành cuộc thanh, kiểm tra còn tồn từ năm 2021 chuyển sang và triển khai thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch năm 2022. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện thanh, kiểm tra theo chuyên đề hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp (DN) rủi ro cao về thuế.
Đây là thông tin được Tổng cục Thuế cho biết tại hội nghị giao ban quý 1/2022 vừa diễn ra. Tính đến ngày 14/3, toàn ngành thuế thực hiện được gần 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế và kiểm tra hơn 90.000 hồ sơ khai thuế. Sau thanh tra, kiểm tra, ngành thuế kiến nghị xử lý hơn 4.000 tỷ đồng tiền thuế (gồm tiền tăng thu thuế và giảm lỗ của DN).
Trong quý 1/2022, Tổng Cục thuế thu đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021.
“Thu ngân sách quý 1/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ nhờ việc kiểm soát dịch bệnh trên cả nước giúp sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các DN đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh. Số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I/2022 tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước”, Tổng cục Thuế cho biết.
Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ trong quý 1/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý 1 năm nay như sau: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%.
Theo Tổng cục Thuế, so với dự toán có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá, với mức tăng trên 25%. Trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 27,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%; thuế Thu nhập cá nhân ước đạt 43,3%; thuế Bảo vệ môi trường ước đạt 25,9%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 30,3%; thu phí, lệ phí ước đạt 27,3%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 38%…
“Thu ngân sách quý 1/2022 đạt kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ nắm bắt từng nguồn thu, sắc thuế chi tiết đến từng tháng, từng khu vực, sắc thuế để đánh giá dự báo sát diễn biến, tình hình thu, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành ngân sách cho phù hợp”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.
Từ 1/4, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50% và giảm 70% đối với mặt hàng dầu hỏa sẽ làm nguồn thu ngân sách giảm trên 20.000 tỷ đồng.
278347610_5577106722311158_7412385317927738521_nPlease con tact with us:

M’me: Kim Pham- 0917474043      Email: kim.pham@phamle.com.vn

Mr: Minh Thiện- 0947441707         Email: int.ops@phamle.com.vn

52 views