Khái niệm: Doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất: là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

6546 views