Thủ tục cấp giấy phép thành lập

  Hồ sơ phải nộp 2 bộ bao gồm

–     Đơn xin thành lập kho

–     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)

–     Sơ đồ thiết kế kho bảo thuế

–     Quy tắc hoạt động kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thành lập kho bảo thuế, trưởng cục Hải quan sẽ cấp giấy phép thành lập kho bảo thuế hoặc có văn bản trả lời.

Giấy phép thành lập kho bảo thuế có giá trị trong 1 năm. Hết hạn, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu hoạt động và vẫn đáp ứng đủ các điều kiện thì đề nghị gia hạn thêm, thời gian gia hạn không quá một năm.

  Doanh nghiệp bị rút giấy phép trong các trường hợp:

Doanh nghiệp có văn bản đề nghị ngừng hoạt động

Doanh nghiệp không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định.

Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID=42

1571 views