THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÀU BIỂN QUÁ CẢNH

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
-    Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành  Quy trình  thủ tục Hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

-  Đối tượng khai báo hải quan:

Người khai hải quan là Thuyền trưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người vận tải.

-  Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan được thực hiện tại Trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải.

-  Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Người khai hải quan phải khai và nộp hồ sơ hải quan trong thời hạn chậm nhất hai giờ đối với tàu biển nhập cảnh, kể từ khi tàu đã vào neo đậu an toàn tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải và chậm nhất hai giờ trước khi tàu rời cảng đối với tàu biển xuất cảnh. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn trên có thể thay đổi, nhưng thuyền trưởng phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cảng biết trước ít nhất ba mươi phút.

–  Bản khai hàng hoá nhập khẩu (cargo declaration) phải được khai đầy đủ, cụ thể, rõ ràng về mô tả hàng hóa (description of goods); không được ghi chung chung như: hàng bách hóa, hàng thiết bị văn phòng, hàng điện tử, điện gia dụng, đồ chơi trẻ em… Mặt hàng nào ghi chung chung thì phải khai và nộp bổ sung bản kê chi tiết (attached list) của mặt hàng đó.

+ Đối với hành lý của thuyền viên:

++ Khai hành lý của cả đoàn vào bản khai hành lý thuyền viên;

++ Đối với hàng hoá của thuyền viên thì mỗi thuyền viên khai vào tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

+ Đối với hành lý vượt định mức, hàng hóa của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế; và Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2006 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in, phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh.

HỒ SƠ HẢI QUAN
1. Tại cảng nơi tàu nhập cảnh thuyền trưởng phải nộp hồ sơ cho Chi cục Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh gồm:-  Bản khai chung :                                           01 bản chính

–  Bản khai hàng hóa:                                         01 bản chính

– Bản khai hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển (nếu có)                                   01 bản chính

–  Bản khai hàng hóa nguy hiểm( nếu có):         01 bản chính

–  Bản khai dự trữ của tàu:                                 01 bản chính

–  Danh sách thuyền viên:                                  01 bản chính

–  Bản khai hàng hoá, hành lý thuyền viên        01 bản chính

–  Danh sách hành khách (nếu có):                   01 bản sao

–  Bản khai hành lý hành khách (Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh): 01 bản chính / người (cho thuyền viên/khách rời tàu xuất cảnh bằng phương tiện khác)

Chi cục Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh niêm phong hồ sơ (01 bản khai hàng hoá và 01 phiếu chuyển hồ sơ tàu) giao thuyền trưởng để chuyển cho Chi cục Hải quan nơi tàu xuất cảnh.

2. Khi làm thủ tục xuất cảnh thuyền trưởng nộp cho Chi cục Hải quan cảng nơi tàu xuất cảnh:

–  Bản khai chung:                                                         01 bản chính

– Hồ sơ chuyển (đã được niêm phong) do Chi cục Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh chuyển đến.

 

KHAI BÁO HẢI QUAN
-  Người khai hải quan là Thuyền trưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người vận tải.-  Hồ sơ khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

–  Khai báo kịp thời, chính xác, đầy đủ các biểu mẫu theo quy định.

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC
-  Nộp hồ sơ khai báo và thủ tục hải quan được thực hiện tại đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Trụ sở Cảng vụ TPHCM – 1A Trương Đình Hợi, Quận 4, TPHCM).-  Riêng đối với tàu khách thì địa điểm nộp hồ sơ khai báo và thủ tục hải quan được thực hiện tại tàu nhưng chỉ do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có yêu cầu thực hiện.

 

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/cangbien/ptvantai/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=103101&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%2Fthutuchq%2Fcangbien%2Fptvantai%2Ftttt

2217 views