Thông báo nâng cấp các hệ thống bảo mật tại Trung tâm Quản lý vận hành Hệ thống CNTT

​Thực hiện kế hoạch nâng cấp các hệ thống bảo mật tại Trung tâm QLVHHT CNTT, Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

– Thời gian nâng cấp: bắt đầu từ 23h ngày 15/5/2021 đến 06h ngày 16/5/2021;

– Phạm vi ảnh hưởng: trong thời gian nâng cấp hệ thống tất cả các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo tới các cán bộ Hải quan, các Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý kế hoạch nâng cấp hệ thống nêu trên và thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.

https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=30767&Category=Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20-%20Th%C3%B4ng%20c%C3%A1o

 

298 views