THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NHẬP CẢNH

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
-   Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:

    Nghị định số 71/2006/NĐ-CP, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Thông tư số 79/2009/TT-BTC, Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ…

-   Đối tượng khai báo hải quan:

Người khai hải quan là Thuyền trưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người vận tải.

-   Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan được thực hiện tại Trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải. Trừ hai trường hợp sau đây được làm thủ tục tại tàu:

+ Tàu khách;

+ Trường hợp có đủ cơ sở để nghi ngờ tính xác thực khai báo về kiểm dịch của chủ tàu hoặc trước khi đến Việt Nam tàu đó rời cảng cuối cùng ở những khu vực có dịch bệnh của người, động vật và thực vật thì các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan tiến hành thủ tục tại vùng kiểm dịch.

Trong cả hai trường hợp này, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đó phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải và chủ tàu biết.

-  Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Người khai hải quan phải khai và nộp hồ sơ hải quan trong thời hạn chậm nhất hai giờ đối với tàu biển nhập cảnh, kể từ khi tàu đã vào neo đậu an toàn tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn trên có thể thay đổi nhưng thuyền trưởng (hoặc người đại diện hợp pháp) phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cảng biết trước ít nhất ba mươi phút.

– Bản khai hàng hoá nhập khẩu (cargo declaration) phải được khai đầy đủ, cụ thể, rõ ràng về mô tả hàng hóa (description of goods); không được ghi chung chung như: hàng bách hóa, hàng thiết bị văn phòng, hàng điện tử, điện gia dụng, đồ chơi trẻ em… Mặt hàng nào ghi chung chung thì phải khai và nộp bổ sung bản kê chi tiết (attached list) của mặt hàng đó.

+ Đối với hành lý của thuyền viên:

++ Khai hành lý của cả đoàn vào bản khai hành lý thuyền viên;

++ Đối với hàng hoá của thuyền viên thì mỗi thuyền viên khai vào tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

+ Đối với hành lý vượt định mức, hàng hóa của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế; và Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08 tháng 05 năm 2006 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in, phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh.

HỒ SƠ HẢI QUAN
a) Bản khai chung: 01 bản chính;

b) Bản khai hàng hoá: 01 bản chính;

c) Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có): 01 bản chính;

d) Bản khai dự trữ của tàu: 01 bản chính;

e) Danh sách thuyền viên: 01 bản chính;

g) Danh sách hành khách (nếu có): 01 bản sao;

h) Bản khai hàng hóa, hành lý của thuyền viên: 01 bản chính.

i) Bản khai hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển (nếu có): 01 bản chính.

*  Các chứng từ cần xuất trình khi được yêu cầu:

–  Sơ đồ xếp hàng trên tàu;

–  Nhật ký hành trình tàu;

–  Các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa vận chuyển.

KHAI BÁO HẢI QUAN
-  Người khai hải quan là Thuyền trưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người vận tải.

–  Hồ sơ khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

–  Khai báo kịp thời, chính xác, đầy đủ các biểu mẫu theo quy định.

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC
-  Nộp hồ sơ khai báo và thủ tục hải quan được thực hiện tại đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Trụ sở Cảng vụ TPHCM – 1A Trương Đình Hợi, Quận 4, TPHCM).

–  Các trường hợp sau đây nộp hồ sơ khai báo và thủ tục hải quan được thực hiện tại tàu:

+ Tàu khách;

+ Trường hợp có đủ cơ sở để nghi ngờ tính xác thực khai báo về kiểm dịch của chủ tàu hoặc trước khi đến Việt Nam tàu đó rời cảng cuối cùng ở những khu vực có dịch bệnh của người, động vật và thực vật thì các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan tiến hành thủ tục tại vùng kiểm dịch.

Trong cả hai trường hợp này, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đó phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải và chủ tàu biết.

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/cangbien/ptvantai/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=101714&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%2Fthutuchq%2Fcangbien%2Fptvantai%2Ftttt

2090 views