THỦ TỤC HẢI QUAN – TÁI XUẤT XĂNG DẦU

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
- Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:

Luật Hải quan đã được sửa đổi bổ sung năm 2005, Nghị định 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009, Thông tư 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009;

- Đối tượng khai báo:

Thương nhân được phép tái xuất xăng dầu;

- Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Văn phòng của Đội Giám sát tại khu vực sân đỗ tàu bay;

- Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Trước khi tiến hành tái xuất xăng dầu cho tàu bay.

HỒ SƠ HẢI QUAN
- Bộ Tờ khai hải quan đã đăng ký                                  : 01 bộ;

– Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho                        : 01 bản chính;

– Bản định mức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa (đối với tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa)                                             : 01 bản chính.

KHAI BÁO HẢI QUAN
   – Thương nhân hoặc đại diện hợp pháp của Thương nhân;

– Khai báo theo phương thức thông thường.

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC
- Địa điểm đăng ký thủ tục hải quan:

Văn phòng Đội Giám sát tại khu vực sân đỗ tàu bay;

–  Công chức Hải quan Giám sát thực hiện thủ tục tại Văn phòng của Đội Giám sát khu vực sân đỗ tàu bay.

KIỂM TRA HẢI QUAN
   Thương nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ liên quan và tạo mọi điều kiện cho cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra.

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/sanbay/kinhdoanh/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=102130

&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%

2Fthutuchq%2Fsanbay%2Fkinhdoanh%2Ftttt

1425 views