THỦ TỤC HẢI QUAN – TÀU BAY XUẤT CẢNH

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
- Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục:

Luật Hải quan đã được sửa đổi bổ sung năm 2005, Nghị định 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009, Quyết định 1840/QĐ-TCHQ ngày 28/09/2006;

- Đối tượng khai báo:

Người điều khiển tàu bay hoặc người đại diện hợp pháp của người vận tải;

- Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Văn phòng của Đội Giám sát tại khu vực sân đỗ tàu bay;

- Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Ngay sau khi cơ quan hàng không hoàn thành thủ tục hàng không cho hàng hóa, hành lý xuất khẩu, hành khách xuất cảnh.

HỒ SƠ HẢI QUAN

– Tờ khai tổng hợp tàu bay                                            : 01 bản chính;

– Bản lược khai hàng hóa                                              : 02 bản chính;

– Bản lược khai hành lý ký gửi                                       : 02 bản chính;

– Danh sách hành khách                                               : 01 bản chính;

– Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay      : 01 bản chính.

KHAI BÁO HẢI QUAN
- Người khai hải quan là Người điều khiển tàu bay hoặc người đại diện hợp pháp;

– Khai báo theo phương thức thông thường;

– Hồ sơ hải quan là bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC
- Địa điểm đăng ký thủ tục hải quan: Văn phòng của Đội Giám sát tại khu vực sân đỗ tàu bay;

– Công chức Hải quan Giám sát thực hiện thủ tục tại Văn phòng của Đội Giám sát khu vực sân đỗ tàu bay.

KIỂM TRA HẢI QUAN
    Người điều khiển tàu bay có trách nhiệm hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra.

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/thutuchq/sanbay/kinhdoanh/tttt/chitiet?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=14&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=102145&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fhaiquan%2Fthutuchq%2Fsanbay%2Fkinhdoanh%2Ftttt

1641 views