Thủ tục nhập khẩu Hàng tham dự hội chợ, triển lãm

Quy định chung

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm là hàng hoá tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu. Sau khi tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm xong, hàng hoá phải, tái nhập, tái xuất.

    Thủ tục đối với hàng tạm nhập khẩu để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam

Hồ sơ phải nộp:

–  Tờ khai hải quan.

–  Bản sao vận tải đơn.

–  Bản kê chi tiết hàng hoá.

–  Giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với hàng hoá phải xin phép).

Hàng tạm nhập được làm thủ tục hải quan tại trụ sở hải quan cửa khẩu hoặc tại trụ sở hải quan ngoài cửa khẩu nơi tổ chức hội chợ, triển lãm.

Hàng hoá thuộc diện cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện muốn bán, tặng, trao đổi tại Việt Nam phải xin phép cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền.

Nguồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/NhapKhau-Khac-ChiTiet.aspx?ID=7

2995 views