Ngoại hối, kim loại, đá quý, tiền tệ

  • Thủ tục XNK vàng
  •  Thủ tục XNK đá quý
  •  Thủ tục XNK ngoại hối, tiền Việt Nam
  •  Tài liệu liên quan

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Doanh nghiệp kinh doanh vàng được xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ (kể cả đồ mạ vàng): theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và quy định của Chính phủ về điều hành XNK.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng khi xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Doanh nghiệp nhập vàng nguyên liệu dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài phải có giấy phép của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh, thành phố trên địa bàn doanh nghiệp đóng.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng có vốn đầu tư nước ngoài khi nhập khẩu vàng nguyên liệu phải có kế hoạch và được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn ngạch nhập khẩu năm, không phải xin giấy phép từng chuyến. Được xuất khẩu, nhập khẩu các loại vàng sau đây không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước: Vàng nguyên liệu dạng lá, dây, bột, dung dịchbán thành phẩm vàng trang sức; xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu; tạm nhập tái xuất vàng trang sức để làm mẫu; xuất khẩu tạp chất có chứa vàng tận thu trong quá trình sản xuất để thu hồi nguyên liệu vàng.

Xuất khẩu, nhập khẩu vàng phi mậu dịch: người xuất cảnh, nhập cảnh mang từ dưới 300 gram vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, thỏi, khối, vàng nguyên liệu không phải khai báo; mang từ 300 gram đến dưới 1 kg phải khai báo trên tờ khai hành lý; mang trên 1 kg phải khai hải quan, đồng thời phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với người xuất cảnh) hoặc gửi phần vượt tại kho hải quan (đối với người nhập cảnh).

 

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đá quý

Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải có hợp đồng mua bán và hoá đơn bán hàng theo mẫu của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính, dưới 100 triệu đồng chỉ xuất trình hoá đơn bán hàng với Hải quan cửa khẩu. Được phép nhập khẩu nguyên liệu đá quý để gia công chế tác và tái xuất khẩu không giới hạn về số lượng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xuất khẩu, nhập khẩu đá quý theo Giấy phép đầu tư và kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu năm được Bộ Thương mại hoặc cơ quan Bộ Thương mại uỷ quyền phê duyệt.

Thương nhân mang đá quý ra nước ngoài để tham dự hội chợ, triển lãm hoặc tiêu thụ phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng đá quý, có Giấy mời tham dự hội chợ, triển lãm, bán đấu giá, Hợp đồng gửi bán đá quý với thương nhân nước ngoài, Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Phiếu xuất kho hợp lệ.

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất, gia công chế tác đá quý cho thương nhân nước ngoài thực hiện như quy định về tạm nhập tái xuất, gia công đối với hàng hoá khác.

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu ngoại hối, tiền Việt Nam

Người xuất cảnh, nhập cảnh có mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương, hoặc trên 15.000.000 đồng tiền Việt Nam phải khai báo trên tờ khai hành lý, nếu xuất cảnh phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trừ trường hợp đã được Hải quan xác nhận khi nhập cảnh).

2516 views