Những câu hỏi chung về Hợp đồng Vận chuyển Hàng Hóa bằng đường Biển

Những câu hỏi chung

về Hợp đồng Vận chuyển Hàng Hóa bằng đường Biển

Câu 1: Thế nào là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Câu 2: Xin cho biết sự khác nhau giữa dịch vụ vận chuyển hàng hóa và dịch vụ Logistics?

Câu 3:  Dưới gó độ người Bán và người mua trong thương mại quốc tế có bao nhiêu loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển? Đặc điểm chung những loại hợp đồng trên và mỗi loại được sử dụng trường hợp nào?

Câu 4: Chủ hàng (người bán hoặc người mua) khi giao dịch vụ ký kết các loại hợp đồng vận chuyển bằng đường biển cần chú ý tới những vấn đề chủ yếu nào?

Câu 5: Hiểu thế nào về điều kiện xếp dỡ hàng CQD (Customary Quick Despatch) trong hợp đồng thuê tàu chuyến?

Câu 6: Hiểu thế nào về thuật ngữ cảng an toàn (Safe Port) trong hợp đồng thuê tàu chuyến?

Câu 7: Hiểu thế nào về điều kiện chi phí xếp dỡ hàng trong hợp đồng thuê tàu chuyến?

Câ 8: Hiểu thế nào về quy định trong các điều kiện CIF, CFR, CIP và CPT của Incoterm “Người Bán thuê tàu theo những điều kiện thông thường, chuyên chạy trên đường thông dụng mà các tàu biển khác thường đi để chuyên chở một cách bình thường lô hàng mô tả trong hợp đồng?

Câu 9: Quy định về tình trạng pháp lý của bản thân con tàu trong hợp đồng nhập khẩu theo điều kiện CIF hoặc CFR có tầm quan trọng như thế nào?

Câu 10: Theo luật Anh, khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã được xác lập và ràng buộc các bên?

3489 views