Biểu thuế XK, NK ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVFTA giai đoạn 2021-2022

Ngày 21/05/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022.

Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Nghị định này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Được nhập khẩu vào Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

-Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

– Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

Bên cạnh đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, tính thuế và nộp thuế theo quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định của Nghị định này và thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu theo Hiệp định UKVFTA.

Ngoài ra, đối với hàng hóa nhập khẩu, các điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi gồm:

– Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

– Được nhập khẩu vào Việt Nam từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

– Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định UKVFTA.

Nghị định 53/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2021.

Trích từ TTDT Tổng cục thủy sản

https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-v%C4%83n-b%E1%BA%A3n/chi-tiet/015835/2021-05-21/532021nd-cp

Please contact with us:

PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED

Kim Phạm – Cell-phone: 0917474043

Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

KIM

261 views