Vật tư nhập khẩu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế có được miễn thuế?

 Cục Hải quan TPHCM vừa hướng dẫn miễn, giảm thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cho Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu sinh học.

2052-6-3254-img-6536-baohaiquan
Thiết bị y tế nhập nhập khẩu qua cảng Sài Gòn khu vực 4. Ảnh: T.H

Về thuế nhập khẩu, căn cứ khoản 14 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất”.

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, Danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo quy định tại phụ lục VI ban hành kèm Nghị này.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của công ty nêu sản xuất sản phẩm là “thủy tinh thể nhân tạo” và “chỉ khâu phẩu thuật” thì không thuộc sản phẩm trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Do vậy, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm thủy tinh thể nhân tạo và chỉ khâu phẩu thuật không thuộc trường hợp được xem xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 14 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 23 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Cục Hải quan TPHCM đề nghị công ty nghiên cứu các trường hợp miễn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 để lựa chọn điều, khoản quy định về miễn thuế phù hợp với trường hợp cụ thể của công ty.

Về thuế GTGT, do không cung cấp đầy đủ thông tin về việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm bán trong nước hay xuất khẩu, loại hình tờ khai nhập khẩu dự kiến đăng ký nên không trả lời cụ thể về chính sách thuế GTGT. Cục Hải quan TPHCM đề nghị công ty liên hệ trực tiếp chi cục hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể. Lê Thu

Trích báo hải quan Việt Nam

https://haiquanonline.com.vn/vat-tu-nhap-khau-san-xuat-lap-rap-trang-thiet-bi-y-te-co-duoc-mien-thue-144676.html?fbclid=IwAR0AB2zemD8dNjHbz3BMBO32vmi_E9RNqyoPJFwb8UFWev9ETbfpW9phncw

Please contact with us: PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED

Kim Pham – Cell-phone: 0917474043

Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

249 views