Dàn cày có thuế NK 20%

(HQ Online) – Mặt hàng là “dàn cày” được kéo bởi một phương tiện khi sử dụng thì phù hợp phân loại nhóm 84.32, mã số 8432.10.00 “- Máy cày” (Ploughs), thuế suất thuế NK ưu đãi 20%.

dan cay co thue nk 20
Ảnh minh họa.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Vietnam Agotech về vướng mắc phân loại mặt hàng “dàn cày model: rx183f” nhập khẩu theo tờ khai số 10199591663/A11 ngày 8/5/2018 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh).

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo chú giải 5 Phần XVI: “Theo mục đích của Chú giải này, khái niệm “máy ” có nghĩa là bất kỳ máy, máy móc, thiết bị, bộ dụng cụ hoặc dụng cụ đã nêu trong các nhóm của Chương 84 hoặc 85.

Cụ thể tại Nhóm 84.32 có mô tả: “Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể thao”.

Bên cạnh đó tham khảo Chú giải Chi tiết nhóm 84.32: “Các loại máy trong nhóm này có thể đươc kéo bởi một động vật hoặc bằng môt phương tiện (ví dụ máy kéo), hoặc có thể được đặt trên một phương tiện vận chuyển (ví dụ trên máy kéo hoặc xe ngựa).

Do vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng là “dàn cày” được kéo bởi một phương tiện khi sử dụng thì phù hợp phân loại nhóm 84.32, mã số 8432.10.00 “- Máy cày” (Ploughs), thuế suất thuế NK ưu đãi 20%.
Thu Trang (theo nguồn báo hải quan)

542 views