Bị xử phạt nếu phát hiện thay đổi mục đích sử dụng không kê khai

(HQ Online) – Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa NK ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.

bi xu phat neu phat hien thay doi muc dich su dung khong ke khai
Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục XK, NK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Cục Hải quan Đồng Tháp vướng mắc khi thanh lý hàng hóa NK miễn thuế tạo tài sản cố định bằng hình thức xuất kinh doanh.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 nay là Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì: “Đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế XK, thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK; chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

Theo quy định tại điểm b,c,d Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (nay là Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2019/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định về nguyên tắc thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì:

“b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục XK, NK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

c) Hàng hóa khi làm thủ tục XK, NK thuộc diện phải có giấy phép XK, NK, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép XK, NK đồng ý bằng văn bản;

d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.

Bên cạnh đó, tại điểm b Khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC (nay là Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định về trách nhiệm của người khai hải quan quy định:“Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hóa XK, NK cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định nêu trên, nhưng không phải nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa NK ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.”

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì “Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa NK miễn thuế NK hàng hóa miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa NK đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục hàng hóa NK miễn thuế”.

Và tại điểm c1, c2 Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thì: “DN hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa NK số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa NK hàng hóa miễn thuế; Trường hợp XK thì DN mở tờ khai hàng hóa XK theo loại hình tương ứng”.

Với các quy định nêu trên Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN NK hàng hóa miễn thuế để tạo tài sản cố định nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng thì phải khai tờ khai hải quan mới theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK và chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa NK ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Về việc xử phạt, Tổng cục Hải quan cho biết, đối chiếu với quy định về thủ tục nêu tại điểm c Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì DN có vi phạm là thiếu chứng từ (“văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng”) khi làm thủ tục hành chính.

Do đó, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp cần kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại DN để xác định rõ Công ty TNHH Cargill Việt Nam đã hay chưa XK hàng hóa như đăng ký tờ khai theo quy định tại tiết c.2 điểm c Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp hàng hóa đã XK theo tờ khai đã đăng ký thì không có cơ sở xử phạt.

Trường hợp kiểm tra, xác định Công ty có “hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan theo quy định” thì xử phạt theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐC-CP ngày 15/10/2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.
Thu Trang  ( Theo nguồn báo hải quan 10:35 | 01/07/2019)

855 views