Phương pháp Học Kanji thế nào là hiệu quả?

Kanji trong tiếng Nhật

Phương pháp Học Kanji thế nào là hiệu quả?

Chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm học kanji của chúng tôi, các bạn tham khảo nhé

• Học Kanji đầu tiên là trong tư tưởng không được vội

Bước 1::::: in danh sách bạn kanji cần học ra.

Bước 2::::: bạn nên đọc âm Hán việt và nhìn chữ kanji (không cần thuộc)

Mỗi ngày đọc 5 lần cũng được (mỗi ngày 1 trang) và tăng dần

Bước 3:::::: cứ cầm danh sách mà đọc (đọc như đọc kinh vậy,
không cần thuộc nhưng đọc hoài ắc nó tự thuộc,
theo kiểu mưa dầm thấm đất)

Bước 4:::::bạn đọc hoài sẽ phát hiện ra những chữ Hán việt giống nhau
or là gần âm với nhau sẽ có chữ or bộ giống nhau
{{{{nhớ là không cần học viết}}}}

Bước 5::::::tự nghiên cứu ra quy luật chuyển từ Hán việt sang Hán Nhật (âm On)
Có thể Theo quy tắc bên dưới

Bước 6:::::: Học âm Kun

Như vậy bạn nhìn vào hán việt bạn đã chuyển sang được rồi
cách học này khoảng 3 tháng bạn thuộc khoảng 2000 từ và tự chuyển thành thạo nhé.

<<<< Chúc bạn học tốt >>>>

Các quy tắc cho Âm Đầu chữ Hán (kanji)

Hàng nguyên âm và “Y”

A Ă Â E Ê I O Ô Ơ U Ư Y => Hàng "a i u e o" hay "ya yo yu"
Ví dụ: ÂN => on, YẾN => en; ƯU => yuu, YÊU => you
B => h ….. Ví dụ: BA => ha, BẠC => haku, BÁCH => hyaku
C => k ….. Ví dụ: CÁC => kaku
CH => "sh" …. Ví dụ: CHƯƠNG => shou
GI => k….Ví dụ: GIAI => ka
D => Hàng "ya yo yu"……Ví dụ: DƯƠNG => you, DU => yuu, DỰ => yo
Đ => t…….Ví dụ: ĐÔNG => tou
H => k (g)…….Ví dụ: HẢI => kai, HIỆN => gen
K => k……Ví dụ: KIM => kin
L => r………Ví dụ: LOAN => ran
M => m……..Ví dụ: MẠNG => mei
N => n……..Ví dụ: NAM => nan
NG => g……..Ví dụ: NGŨ => go
NH => n; NHƯ-- => j……..Ví dụ: NHỊ => ni, NHƯỢNG => jou, NHƯ => jo
P: Không có âm Hán Việt mấy
PH => h…..Ví dụ: PHÁT => hatsu
QU => k……Ví dụ: QUỐC => koku, QUY => ki
R: Không có âm Hán Việt mấy
S => Hàng "sa shi su se so"…..Ví dụ: SINH => sei
T => Hàng "sa shi su se so"…….Ví dụ: TÔN =. son
TH => s ; THI-- => t……..Ví dụ: THẤT => shitsu, THIẾT => tetsu, THIÊM => ten
TR => ch ; TRI-- => t……..Ví dụ: TRƯỜNG => chou, TRIẾT => tetsu
V => Hàng "a i u e o"…….Ví dụ: VIÊN => en, VĨNH => ei
X => Hàng "sa shi su se so"……..Ví dụ: XA => sha, XÚ => shuu
Y: Xem ở trên (nguyên âm và Y)

Các quy tắc cho Âm Đuôi chữ kanji

T => tsu…….Ví tụ: THIẾT => tetsu
N, M => n……Ví dụ: VẤN => mon
P => âm dài…….Ví dụ: ĐIỆP => chou
C => ku…….Ví dụ: ÁC => aku, DƯỢC => yaku
CH => ki (ku: một số ít)……Ví dụ: TỊCH => seki, DỊCH 駅 => eki,
LỊCH => reki, DỊCH 訳 => yaku, BÁCH => hyaku

 

Quy tắc chuyển vần Hán tự

ƯƠNG, ANG, ÔNG => ou
ƯỚC => yaku
ICH => eki
AC => aku (yaku)
INH => ei (ou)
ANH => ei
ÊNH => ei
ONG => ou, uu
Ô => o
A => a
AN, AM => an
AI => ai
ÂN, ÂM => in
IÊM, IÊN => en

Ví dụ áp dụng chuyển Hán Việt => On’yomi

TRIỂN LÃM: TRI => t, N => n, L => r, M => n nên kết quả là: tenran

HÀN QUỐC: kan koku (H => k, QU => k)

NHẬT BẢN: ni hon hoặc nippon (NH => n, B => h)

HẢI CẢNG: kaikou

 

Học hán tự N1,N2,N3,N4,N5 toàn tập:

http://daytiengnhatban.com/n1/han-tu
http://daytiengnhatban.com/n2/han-tu-n2
http://daytiengnhatban.com/n3/han-tu-n3
http://daytiengnhatban.com/n4/han-tu-n4
http://daytiengnhatban.com/n5/han-tu-n5

Giảng viên: Hồ Văn Bình

1691 views