1. Lịch tàu tuần 44 (từ 24-10 đến 31-10-2016)

2. Lịch tàu tuần 43 (từ 17-10 đến 24-10-2016)

3. Lịch tàu tuần 42 từ 10-10 đến 17-10-2016

4. Lịch tàu tuần 41 (từ 03-10 đến 09-10-2016)

5. Lịch tàu tuần 40 (từ 26-09 đến 02-10-2016 )

6. Lịch tàu tuần 39 (từ 19-09 đến 26-09-2016)

7. Lịch tàu tuần 38 (từ 12-09 đến 19-09-2016)

8. Lịch tàu tuần 37 (từ 05-09 đến 12-09-2016)

9. Lịch tàu tuần 36 (từ 29-08 đến 05-09-2016)

10. Lịch tàu tuần 35 (từ 22-08 đến 30-08-2016 )