1. Lịch tàu tuần 15 từ 10-04 đến 17-04-2017

2. Lịch tàu tuần 14 từ 03-04 đến 10-04-2017

3. Lịch tàu tuần 13 từ 27-03 đến 03-04-2017

4. Lịch tàu tuần 12 từ 20-03 đến 27-03-2017

5. Lịch tàu tuần 11 từ 13-03 đến 20-03-2017

6. Lịch tàu tuần 10 từ 06-03 đến 13-03-2017

7. Lịch tàu tuần 09 từ 27-02 đến 06-03-2017

8. Lịch tàu tuần 08 từ 20-02 đến 27-02-2017

9. Lịch tàu tuần 07 từ 13/02 đến 21/02/2017

10. Lịch tàu tuần 06 từ 06/02 đến 13/02/2017