Chúc tết bằng tiếng Hàn

새해 복 많이 받으세요
[Saehae bong mani badeuseyo]
Chúc năm mới gặp nhiều may mắn.
Từ mới
• 새 [sae] : mới
해 [hae] : năm
• 새해 [saehae] : năm mới
• 복 [bok] : phúc/may mắn
• 많이 [mani] : nhiều
• 받~ [bat~] : nhận
• ~으세요 [~euseyo] : đuôi kết thúc dùng trong câu mệnh lệnh
• 새해를 축하합니다. [Saehaereul chukahamnida] : Chúc mừng năm mới.
• 항상 건강하고 행복하세요. [Hangsang geonganghago haengbokaseyo] :
Luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.
5891 views