Xuất xứ, số vân đơn, hóa đơn, nơi đăng ký

Bạn Lê Thành Tâm hỏi:
Xin Quý Bộ giải đáp: trong Điều 27 TT 128/TT-BTC mang hàng về bảo quản chờ kiểm tra chuyên nghành. Như từ trước đến nay doanh nghiệp được mang hàng về địa điểm kiểm tra đã đăng ký với Cơ quan chuyên nghành BYT trong giấy đăng ký kiểm tra và trong giấy có đủ tiêu chí như: tên hàng hóa, xuất xứ, số vân đơn, hóa đơn, nơi đăng ký mang hàng về kiểm tra và bên dưới dưới có cam kết:giữ nguyên tình trạng hàng hóa tại điểm đăng ký trên sau khi hoàn thành thủ tục hải quan và xuất trình hàng hóa cùng hồ sơ hoàn thành thủ tục hải quan đểm Cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng này trong vòng 01 ngày kể từ khi hàng được hoàn thành thủ tục hải quan và chỉ đưa hàng hóa ra lưu thông khi được Cơ quan kiểm tra cấp thông báo chứng nhận hàng đạt chất lượng. Và giấy đăng ký được Cơ quan chuyên ngahnh2 đóng mộc xác nhận và cấp số đăng ký. Như vậy, giấy đăng ký này đã đủ chưa? hay phải có thêm văn bản xác nhận của CQ chuyên nghành. Kính xin Quý Bộ giải đáp. Xin cám ơn
Trả lời:
Câu hỏi của bạn đọc chưa nêu rõ vướng mắc cụ thể về thủ tục nhập mặt hàng nào, chỉ nêu tên cơ quan để kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế.

Trường hợp bạn đọc nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế, thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và công văn hướng dẫn số 15269/BTC-TCHQ ngày 7/11/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, doanh nghiệp được đưa hàng về địa điểm kiểm tra và chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, đồng thời chịu sự giám sát hải quan cho đến khi được thông quan.

Trường hợp nhập khẩu mặt hàng khác, đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn số 15269/BTC-TCHQ ngày 7/11/2013 và số 15605/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa cụ thể của mình.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=85829

1740 views