Xuất và nhập khẩu xăng dầu đều giảm mạnh

Theo Tổng cục Hải quan, cả xuất khẩu dầu thô, và nhập khẩu xăng dầu tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 1-2015 đều giảm mạnh.

Xuất khẩu dầu thô trong tháng 1-2015 ước tính vào khoảng 770 nghìn tấn, giảm 11,2% và giá trị là 290 triệu đô la Mỹ, giảm mạnh khoảng 30% so với tháng 12-2014.

xuat-va-nhap-khau-xang-dau-deu-giam-manh

Xuất và nhập khẩu xăng dầu đều giảm mạnh

So với tháng 1-2014, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong tháng 1-2015 tăng mạnh tới 46,6%, nhưng giá trị lại giảm mạnh khoảng 36,5%.

Trong khi đó, xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1-2015 ước tính là 700 nghìn tấn, giảm 6,9% so với tháng trước, và trị giá 377 triệu đô la Mỹ, giảm 19,2%.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1-2015 giảm tới 10,5% so với tháng 1-2014, và giá trị ước tính giảm mạnh tới 48,2%.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng giá trị hàng xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1-2015 là 26,3 tỉ đô la Mỹ, giảm nhẹ 2,3% so tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 12,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 13,4 tỉ đô la Mỹ, giảm 4,5% so với tháng trước nhưng tăng đến 35,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Cán cân thương mại trong tháng 1-2015 thâm hụt khoảng 500 triệu đô la Mỹ.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

1987 views