Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc chiếm 21% tổng xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2015

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 2 tháng tính từ đầu năm 2015, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Quốc  đạt gần 2,2 tỷ USD, chiếm 10% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc  đạt 7,6 tỷ USD, chiếm 31 % tỷ trọng trong tổng nhập khẩu của Việt Nam. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang  Trung Quốc  là máy vi tính,sản phẩm  điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện…, nhập khẩu từ Trung Quốc  các mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, điện thoại và linh kiện… Như vậy, trong buôn bán với Trung Quốc, cán cân thương mại hàng hóa trong thời gian này thâm hụt 5,4 tỷ USD.​

http://www.customs.gov.vn/

1926 views