Xuất khẩu gạo sang khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á phục hồi khả quan

AsemconnectVietnam – So với cùng kỳ năm 2014, tình hình xuất khẩu gạo sang một số thị trường chính tại khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á của Việt Nam có dấu hiệu phục hồi khả qua về lượng và giá trị.

Tuy nhiên, giá bình quân xuất khẩu gạo giảm hơn do phải cạnh tranh với một số nước xuất khẩu chủ yếu khác.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo sang hầu hết các thị trường trọng điểm tại châu Phi tăng trở lại, nguyên nhân là do tình hình dịch Ebola đã được kiểm soát tốt hơn tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại gạo được thực hiện sang khu vực Tây Phi. Cụ thể, xuất khẩu gạo sang Algeria tăng 32% về lượng và 29% về trị giá kim ngạch, sang Angola tăng 49% về lượng và 33% về kim ngạch, sang Bờ Biển Ngà tăng 14% về lượng và 22% về kim ngạch, sang Ghana tăng 15% về lượng và 12% về kim ngạch.

Tại khu vực Tây Á, UAE và Ả-rập Xê-út là hai thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hai nước này hàng năm nhập khẩu khoảng 30 triệu USD trị giá kim ngạch mặt hàng gạo từ Việt Nam, các nước như Qatar, Jordan, Syria mỗi nước nhập khẩu từ 3,0 đến 5,0 triệu USD.

Khu vực Nam Á có trong Quý I/2015 chưa thấy nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Mặc dù. Bangladesh, nước có MOU về thương mại gạo với Việt Nam nhưng gần đây không tiếp tục nhập khẩu gạo từ Việt Nam do nước này chủ yếu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan.

Bảng: Xuất khẩu gạo sang một số thị trường chính khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á 4 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính (lượng: tấn, trị giá: USD)

Thị trường
4T/2015
4T/2014
% TT
Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Algeria
9.000
3,6
6.828
2,8
32%
29%
Angola
3.945
2,0
2.653
1,5
49%
33%
Bờ Biển Ngà
56.008
25,7
44.987
21,0
24%
22%
UAE
10.406
5,9
8.522
5,3
22%
11%
Ghana
109.713
56,4
95.270
50,4
15%
12%
Nam Phi
13.154
5,3
13.856
5,8
-5%
-9%
Thổ Nhĩ Kỳ
976
0,5
2.049
1,0
-52%
-50%
Senegal
858
0,5
455
0,3
89%
67%
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Hiện tại, Việt Nam đã xuất khẩu gạo sang gần 40/78 thị trường khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á, trị giá kim ngạch thông thường chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

 

1898 views