Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 5/2015 đạt 9,3 triệu tấn

AsemconnectVietnam – Trong tháng 5/2015, xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 9,3 triệu tấn, tăng so với 6,6 triệu tấn và 8,3 triệu tấn trong tháng 4 năm 2015 và năm 2014 theo thứ tự lần lượt.
Xu hướng này góp phần hiệu quả hơn tại các cảng Brazil, cũng như nhu cầu của Trung Quốc mạnh lên.
Giá đậu tương giao kỳ hạn tháng 6 ở mức 56 cent/bushel tại Sở giao dịch kỳ hạn Chicago, giao hàng tại Paranagua trong tuần này.
Trong khi đó, dự kiến tháng 4 là giai đoạn đỉnh điểm đối với xuất khẩu của Brazil.
Trong khi đó, Brazil có thể xuất 48 triệu tấn đậu tương niên vụ 2015-16, tăng so với 45,7 triệu tấn đạt được năm 2014.
Năm nay, 93-95 triệu tấn đậu tương đã được thu hoạch tại Brazil, tăng khoảng 10% so với năm 2014.
Nguồn: Vinanet/Reuters

1637 views