Xử lý phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Xử lý phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

(HQ Online)- Phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của lô hàng phế liệu nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan.
CBCC Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra phế liệu nhập khẩu. Ảnh: N.Linh

Trước vướng mắc của các DN (Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng, Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng, Công ty TNHH Samho, Công ty TNHH Chang Xin, Công ty TNHH SX Toàn cầu LIXIL, Công ty Cổ phần Alutec Vina, Công ty TNHH Nakashima Việt Nam) liên quan đến nhập khẩu phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã có văn bản trả lời cụ thể.

Theo đó, Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Tại Điều 3 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Do vậy, đối với các loại phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan không có cơ sở để để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của lô hàng phế liệu nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, trong văn bản gửi tới các DN, Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng phân tích cụ thể về việc lấy mẫu giám định kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Căn cứ quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp kiểm tra bằng mắt thường mà cơ quan Hải quan không đủ cơ sở xác định chính xác nội dung khai báo của người khai hải quan thì thực hiện lấy mẫu giám định.

Nội dung lấy mẫu giám định kiểm tra của cơ quan Hải quan không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà là một hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa bằng các phương tiện, máy móc kỹ thuật của cơ quan Hải quan.

N.Linh ( Theo nguồn báo Hải Quan)

 

739 views