Vướng mắc XNK sản phẩm mật mã dân sự

(HQ Online)- Trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai gặp vướng mắc trong việc xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng mật mã dân sự theo quy định tại Nghị định 58/2016/NĐ-CP.

Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Hiền

Tại Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm có tên gọi và mã HS thuộc Phụ lục 2 Nghị định số 58 – Danh mục hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Trong đó có nhiều trường hợp vướng mắc vấn đề xuất khẩu mặt hàng thuộc phụ lục 2, nhưng các doanh nghiệp cho rằng sản phẩm của họ “không có chức năng bảo mật dân sự”. Đơn cử như trường hợp Công ty TNHH Maspro Việt Nam xuất khẩu mặt hàng bộ nhận và chuyển đổi tín hiệu tivi mã HS: 8528.71.19. Cục Hải quan Đồng Nai đã đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã để được xem xét, giải quyết.

Mới đây, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã đã có công văn gửi Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan. Trong đó có ý kiến: “Trong thực hiện khai hải quan cần lưu ý sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép trong Danh mục là sản phẩm phải có mã HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã (các thiết bị không có mô tả chức năng mật mã không được coi là sản phẩm mật mã dân sự)”.

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, nội dung trên vẫn chưa rõ để thực hiện việc mô tả chức năng mật mã dân sự thể hiện ở đâu; trên tờ khai hải quan hay tài liệu kỹ thuật và các chứng từ nào? Trách nhiệm của cơ quan Hải quan và doanh nghiệp ra sao về vấn đề này?… Ngoài ra, nếu doanh nghiệp chỉ khai trên tờ khai hải quan tên gọi, mã HS mà không có mô tả chức năng mật mã dân sự thì có yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự hoặc xác nhận hàng hóa không có chức năng mật mã dân sự từ Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã hay không?

Từ vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ: trường hợp doanh nghiệp không khai mô tả chức năng mật mã dân sự trên tờ khai hải quan, chỉ có tên gọi và mã HS trùng với danh mục tại phụ lục 2 Nghị định 58, thì cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự hoặc xác nhận hàng hóa không có chức năng mật mã dân sự.

Cơ quan Hải quan căn cứ khai báo trên tờ khai hải quan để thực hiện thủ tục. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc xác định hàng hóa không có chức năng mật mã dân sự để khai báo và xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đúng quy định. Nếu có vướng mắc thì liên hệ Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã để được hướng dẫn.

Nguyễn Hiền
1946 views