Tỷ lệ hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại cảng biển, sân bay cao

(HQ Online) -Tỷ lệ tờ khai XNK hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) và quản lý chuyên ngành trong toàn Cục Hải quan TPHCM chỉ chiếm trên 3,6% tổng số tờ khai, nhưng tại các chi cục hải quan cảng biển, sân bay, tỷ lệ này gấp 2 lần.

 

Tỷ lệ hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại cảng biển, sân bay cao

Giám định gỗ nhập khẩu tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

 

Một tháng trên 5.000 tờ khai phải KTCN

Theo Cục Hải quan TPHCM, chỉ tính riêng trong tháng 2/2021, tổng số tờ khai hải quan làm thủ tục qua các cửa khẩu TPHCM là gần 140.000 tờ khai, số tờ khai phải KTCN trên 5.000 tờ khai, chiếm tỷ lệ 3,62% trên tổng số tờ khai hải quan.

Trong số đó, số lượng tờ khai hải quan phải kiểm dịch chiếm nhiều nhất, với gần 2.000 tờ khai, chiếm 1,44% tổng số tờ khai; trên 1.400 tờ khai hải quan phải kiểm tra chất lượng; gần 900 tờ khai phải kiểm tra an toàn thực phẩm và trên 700 tờ khai liên quan đến lĩnh vực kiểm tra văn hóa.

Theo Cục Hải quan TPHCM, kết quả trên được tổng hợp từ số liệu báo cáo của tất cả Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TPHCM, trong đó có những Chi cục có tổng số tờ khai phát sinh trong kỳ rất lớn nhưng có rất ít tờ khai thuộc diện KTCN như: Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung, khu chế xuất Tân Thuận, Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh.

Lý do là hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục qua các đơn vị này chủ yếu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa trong khu chế xuất hầu hết đều không thuộc diện KTCN, khiến cho tỷ lệ tờ khai KTCN chung của toàn Cục thấp, trong khi tỷ lệ này ở các chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển, sân bay lại cao.

Còn nhiều doanh nghiệp vi phạm

Theo Cục Hải quan TPHCM, tính đến cuối năm 2020, các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu trực thuộc đã phát hiện có 167 doanh nghiệp vi phạm về chính sách quản lý chuyên ngành, giảm gần 100 doanh nghiệp so với thời điểm trước đó. Mặc dù số doanh nghiệp vi phạm giảm, nhưng có hàng chục trường hợp nợ kết quả KTCN nhiều năm nhưng không nộp cho cơ quan Hải quan theo quy định.

Trong số các doanh nghiệp nêu trên, có 157 doanh nghiệp vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang về bảo quản chờ kết quả KTCN, nhưng đã quá hạn 30 ngày mà doanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra.

Đồng thời, có 10 doanh nghiệp nộp kết quả KTCN quá hạn bị Cục Hải quan TPHCM xử phạt vi phạm hành chính, không được đưa hàng về bảo quản trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Đáng chú ý, trong danh sách doanh nghiệp vi phạm chính sách quản lý KTCN lần này phần nhiều doanh nghiệp nợ kết quả KTCN trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo quy định, Cục Hải quan TPHCM đã gửi danh sách các doanh nghiệp vi phạm trên đến các đơn vị hải quan địa phương trong cả nước để phối hợp thực hiện chế tài đối với các doanh nghiệp vi phạm về KTCN.

Ngoài số lượng tờ khai hàng hóa nhập khẩu phải KTCN nêu trên, theo Cục Hải quan TPHCM, số lượng tờ khai hàng hóa XNK thuộc diện quản lý chuyên ngành cũng khá lớn. Trong đó, lĩnh vực kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa gần 1.700 tờ khai; giấy phép nhập khẩu trên 1.600 tờ khai; phê duyệt khai báo hóa chất gần 400 tờ khai; đăng ký lưu hành gần 400 tờ khai…

 

 

Lê Thu  ( Theo nguồn báo hải quan 14:18 | 23/03/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/ty-le-hang-hoa-kiem-tra-chuyen-nganh-tai-cang-bien-san-bay-cao-142933.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

274 views