Trường hợp C/O điện tử gặp sự cố, cơ quan Hải quan tiếp nhận bản giấy

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố trong xử lý trường hợp C/O mẫu D điện tử gặp sự cố, lỗi kỹ thuật.

ASW đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ tự do hoá thương mại- một nội dung quan trọng trong thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Ảnh: Internet

Trước đó, trong quá trình triển khai C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN, cơ quan có thẩm quyền của Malaysia đã rà soát và xác nhận lỗi kỹ thuật khi truyền thông tin C/O mẫu D điện tử tới cơ quan Hải quan nước NK tại các ô số 1 (Địa chỉ người XK), ô số 2 (Địa chỉ người NK), ô số 3 (Cảng dỡ hàng), ô số 7 (Địa chỉ về thông tin bên thứ ba và mã HS), ô số 8 (Không ghi tỉ lệ phần tăm khi khai báo RVC), ô số 9 (Trị giá FOB), ô số 10 (số hóa đơn thương mại và ngày cấp).

Trong trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật như trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan địa phương tiếp nhận C/O bản giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo quy định.

Liên quan đến đơn vị tính đối với C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan cho biết, các nước ASEAN thống nhất sử dụng đơn vị tính theo chuẩn UN/LOCODE và tiêu chuẩn UNECE đối với C/O mẫu D điện tử. Ví dụ, đối với mã H87 tại ô số 9 trên C/O đơn vị tính “PIECE” (chiếc). Đối với các thông tin có ý nghĩa tương tự trên C/O như “PIECE”, “PCE”, “PCS”… được xem xét chấp nhận.

N.Linh  (Theo nguon bao hai quan )
985 views