Trung bình mỗi ngày có hơn 440 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2021, vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 973,1 nghìn tỷ đồng. Bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới đăng ký vốn hơn 15 tỷ đồng. Song cũng trong giai đoạn này, có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

 

Trung bình mỗi ngày có hơn 440 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Cụ thể, trong tháng 3/2021, cả nước có 11.171 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký 72.800 người, tăng 39% về số doanh nghiệp, giảm 37,1% về vốn đăng ký và tăng 27,8% về số lao động so với tháng trước đó.

Cũng trong tháng 3, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 54,8% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cả nước có 4.529 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng, giảm 1,6% so với tháng 2 và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái; 2.213 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 38,4% và giảm 9,7%; 3.458 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 32,7% và tăng 24,2%; 1.608 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,2% và tăng 22,2%.

Tính chung quý 1/2021, cả nước có 9.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447.800 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 245.600 lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký và tăng 0,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 3, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả 525.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9.600 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 là 973.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 14.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 lên 44.000 doanh nghiệp. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đáng chú ý, trong quý I/2021, có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, 23.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái; 11.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 5.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%.

Như vậy, trung bình mỗi tháng có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 440 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Hà Trần  ( Theo nguồn báo CAFEF.VN 30-03-2021 – 18:12 PM)

(Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Link: https://cafef.vn/trung-binh-moi-ngay-co-hon-440-doanh-nghiep-rut-lui-khoi-thi-truong-20210330161213306.chn?fbclid=IwAR0hV2bdCzUWyahDQpt5WnTEU69bYalNN38fgFRCLb0THH09m0r-bR9k_Jk
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

235 views