Trục truyền động dùng cho máy giặt được phân loại trong nhóm 84.83

(HQ Online)-Trong mọi trường hợp, mặt hàng được xác định là “trục truyền động” được phân loại theo nhóm 84.83  (nhóm này có thuế suất từ 0% đến 20%).

Ảnh minh họa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan về kiến nghị của Công ty TNHH Poong Young Vina xem xét lại thông báo kết quả phân loại số 653/TB-TCHQ ngày 07/02/2017 đối với mặt hàng có tên khai báo “Bộ phận truyền động của máy giặt” được xác định là: “Trục truyền động dùng cho máy giặt”.

Theo Tổng cục Hải quan phân tích, quy định tại Thông tư số 14/2015/TT- BTC 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK,NK Việt Nam. Đồng thời căn cứ Chú giải 2 Phần XVI: các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84,84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:

Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38, Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;

Theo đó, “Trục truyền động” đã được định danh tại nhóm 84.83 “Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; thân ổ và gối đỡ trục dùng ô trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)” tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Do vậy, mặt hàng được xác định là “trục truyền động” được phân loại theo nhóm 84.83 trong mọi trường hợp (nhóm này có thuế suất từ 0% đến 20%).

Theo đó, Công ty cần thực hiện theo đúng nội dung tại Thông báo kết quả phân loại số 653/TB-TCHQ ngày 7/2/2017 của Tổng cục Hải quan.

Hải Nam

 

1774 views