tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam- Nhật Bản

Kính gửi MOF; Từ năm 2012 đến 2014, Công ty chúng tôi ký hợp đồng sản xuất xuất khẩu phần mềm với Công ty mẹ ở Nhật Bản (Giám đốc đại diện công ty mẹ cũng là Tổng Giám đốc của Công ty chúng tôi). Do sản phẩm phần mềm tài chính của chúng tôi phức tạp, yêu cầu công nghệ và tích hợp cao, nên thời gian đầu tiên khi bắt đầu dự án, phía khách hàng phải sang Việt Nam và thống nhất với chúng tôi về các yêu cầu chức năng, kỹ thuật, đặc tính và mô tả sản phẩm. Ngoài ra, khách hàng cử một số nhân viên sang giám sát dự án (giám sát tiến độ, giám sát bảo mật thông tin). Việc bàn giao nghiệm thu sản phẩm được thực hiện qua internet ở nước ngoài, và được xác nhận qua thư điện tử. Công ty mẹ không có cơ sở thường trú, không thực hiện bất kỳ một giao dịch hàng hóa, dịch vụ nào ở Việt Nam (ngoài việc cư trú ở Việt Nam thực hiện dự án trên) Vậy chúng tôi xin hỏi: theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam- Nhật Bản, Hợp đồng sản xuất phần mềm trên có được coi là xuất khẩu không. Xin cảm ơn
Trả lời:
Khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa xuất nhập khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động của Hải quan”.Đối với phần mềm, hiện nay chưa có mã số trong danh mục HS và danh mục biểu thuế; Phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng Internet thông qua địa bàn giám sát hải quan; căn cứ Điều 2, khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan nêu trên thì việc xuất khẩu, nhập khẩu phần mềm qua mạng Internet không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan.

Vì vậy, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan đối với việc gia công xuất khẩu phần mềm cho nước ngoài qua mạng internet.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=90589

1351 views