TPHCM công bố nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 108 tỷ USD vào 2030

(HQ Online) – Tại buổi họp báo ngày 1/4, Sở Công Thương TPHCM đã công bố một loạt quyết định vừa được UBND TPHCM phê duyệt về các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp, phát triển thị trường…

TPHCM định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xuất khấu tiêu biểu như điện tử, cơ khí lắp ráp, chế tạo, tự động hóa, quang học...

TPHCM định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu như điện tử, cơ khí lắp ráp, chế tạo, tự động hóa, quang học…

Cụ thể, UBND TPHCM đã ban hành các Quyết định số 750/QĐ-UBND; Quyết định số 751/QĐ-UBND; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su – nhựa; cơ khí – tự động hóa và chế biến lương thực – thực phẩm TPHCM giai đoạn 2020 – 2030. Theo đó, TPHCM sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến mở rộng thị trường; thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển nhanh, hiệu quả.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ phát triển thị trường (trong nước và xuất khẩu), TPHCM đã ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 2/12/2020 về phê duyệt Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo định hướng đến năm 2025, TPHCM duy trì và hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực truyền thống có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng cao, gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, hướng đến thực hiện dịch vụ xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị gia tăng đúng theo lợi thế cạnh tranh của TPHCM.

Đến năm 2030, TPHCM định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu gồm: sản phẩm hữu hình (điện tử, cơ khí lắp ráp, chế tạo, tự động hóa, quang học), đặc biệt là các sản phẩm phần mềm – nội dung số, và xuất khấu dịch vụ (tài chính, du lịch, logistics) bởi đây là các ngành động lực mới cho tăng trưởng xuất khẩu trong dài hạn.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu của TPHCM ước đạt 70 tỷ USD và đến năm 2030 ước đạt 108 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt 9%/năm.

Riêng nhóm sản phẩm phần mềm, nội dung số, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng từ mức 5 tỷ USD trong năm 2020 lên 10,1 tỷ USD vào năm 2025 và đến năm 2030 có thể đạt 20,3 tỷ USD.

Nguyễn Hiền ( Theo nguồn báo Hải Quan 14:40 | 01/04/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/tphcm-cong-bo-nhieu-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-dat-muc-tieu-xuat-khau-dat-108-ty-usd-vao-2030-143442.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

200 views