Tổng cục Hải quan mua thêm 5.000 seal định vị điện tử

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan đang có nhu cầu mua sắm bổ sung 5.000 seal định vị điện tử GPS phục vụ triển khai mở rộng Hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container.

 

Tổng cục Hải quan mua thêm 5.000 seal định vị điện tử

Công chức Hải quan Quảng Ninh thao tác gắn seal định vị điện tử. Ảnh: Hải quan Quảng Ninh.

Việc mua sắm thêm seal định vị điện tử của Tổng cục Hải quan thuộc nội dung Đề án “Đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan”.

Để các công ty và các hãng tin học quan tâm và có thêm thông tin và hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, Tổng cục Hải quan vừa có thông báo công khai các yêu cầu về thông số kỹ thuật.

Năm 2020, Tổng cục Hải quan đã trang bị 2.000 seal định vị điện tử cho một số đơn vị hải quan trọng điểm.

Được biết, phần mềm quản lý seal định vị điện tử hiện tại của Tổng cục Hải quan là phần mềm bản quyền được xây dựng với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container và được đánh giá có rủi ro cao trong quá trình vận chuyển.

Container/hàng hóa được áp dụng phương thức giám sát bằng seal định vị điện tử GPS được theo dõi, giám sát đầy đủ, chặt chẽ theo thời gian thực hoặc gần với thời gian thực.

Hệ thống phần mềm quản lý seal định vị điện tử có các chức năng tối thiểu bao gồm các chức năng phục vụ công tác quản lý thiết bị seal định vị điện tử; các chức năng phục vụ người dùng như quản lý thông tin về tuyến đường, vị trí; thiết lập và quản lý cảnh báo; chức năng báo cáo, thống kê…

Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu nghiệp vụ hải quan, phần mềm này không hoạt động hoàn toàn độc lập mà còn cần có sự đồng bộ, trao đổi thông tin với các hệ thống nghiệp vụ khác của ngành Hải quan, do vậy hệ thống quản lý seal định vị điện tử còn có chức năng chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hệ thống giám sát sử dụng seal định vị GPS với các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ của Hải quan khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Hải quan một cách toàn diện.

Các nhóm chức năng chính của hệ thống phần mềm quản lý seal định vị điện tử hiện tại của Tổng cục Hải quan:Chức năng quản lý người dùng;Chức năng quản lý danh mục dữ liệu;

Chức năng phân tích thông tin, quản lý, thực hiện theo dõi, giám sát;

Chức năng báo cáo, thống kê;

Chức năng quản lý thiết bị seal GPS;

Chức năng tiện ích và trợ giúp người dùng;

Ứng dụng hoạt động trên các thiết bị di động thông minh (dưới dạng mobile app).

 

Thái Bình  ( Theo nguồn báo hải quan online 09:10 | 26/03/2021)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-mua-them-5000-seal-dinh-vi-dien-tu-143099.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

304 views