Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 15 về an toàn thực phẩm

(HQ Online)- Ngày 9/3 Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện Nghị định 15/2018/NQ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm nhằm thống nhất trong cách triển khai giải quyết vướng mắc của DN (Nghị định 15).
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII, Lạng Sơn. Ảnh: T.Bình

Theo đó, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, hàng hóa là nguyên liệu do DN nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (bao gồm sản xuất để XK, tiêu thụ nội địa hoặc gia công cho đối tác nước ngoài) được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Về mã loại hình, khi làm thủ tục hải quan, DN căn cứ vào bảng mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS/VCIS để thực hiện. Đồng thời DN phải khai báo mục đích sử dụng lô hàng nhập khẩu và tự khai, tực chịu trách nhiệm  sử dụng đúng mục đích, trường hợp thay đổi mục đích sử dụng phải thông báo cho cơ quan Hải quan và thực hiện việc tự công bố sản phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định trước khi thay đổi mục đích sử dụng. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích khai báo sẽ bị xử lý theo quy định (khi cơ quan chức năng phát hiện.

Liên quan đến giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, theo Tổng cục Hải quan, để có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định, khi làm thủ tục hải quan, người khai nộp bản chụp giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm (có xác nhận của DN). Trường hợp giấy tiếp nhận được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, khi làm thủ tục, công chức hải quan tự tra cứu trên hệ thống không yêu cầu DN nộp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Ngoài ra, một số vướng mắc khác như: Xác nhận trường hợp thuộc diện kiểm tra giảm; cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; danh mục hàng hóa phải kiểm tra… Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với các bộ liên quan và sẽ có hướng dẫn kịp thời khi nhận được ý kiến phản hồi.

Thái Bình  (Theo Nguồn Báo Hải Quan)
730 views