Tính thuế XK đối với hàng XK để gia công

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK đăng ký tờ khai từ ngày 1-9-2016 nhưng không khai báo thuế XK.

Hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì người khai hải quan phải khai báo và nộp thuế XK theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan hướng dẫn, tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định thì: “Hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51 % giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK”. Theo đó, hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì người khai hải quan phải khai báo và nộp thuế XK theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Việc khai báo và áp dụng thuế suất thuế XK đối với hàng hóa XK thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 9744/TCHQ-TXNK ngày 12-10-2016 của Tổng cục Hải quan.

Đối với hàng hóa XK để gia công là các mặt hàng kim loại, hợp kim kim loại chưa gia công như đồng, kẽm, chì, sắt, nhôm, niken, thiếc, phế liệu, phế phẩm, mảnh vụn kim loại: là mặt hàng đã được chi tiết tên cụ thể bao gồm mô tả và mã số hàng hóa chi tiết ở cấp độ 8 chữ số hoạc 10 chữ số tại Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP, người khai hải quan phải thực hiện kê khai đầy đủ mã số hàng hóa và mức thuế suất thuế XK quy định cho từng mã hàng tại Biểu thuế XK.

Đưa ra ví dụ phân tích, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: trường hợp DN XK mặt hàng “hôm hợp kim chưa gia công, dạng thỏi” là mặt hàng có tên chi tiết tại Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP, DN phải thực hiện kê khai mã số hàng hóa và thuế suất thuế XK, cụ thể: mã số 7601.20.00.10, thuế suất thuế XK 10%.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK đăng ký tờ khai từ ngày 1-9-2016 nhưng không khai báo thuế XK, yêu cầu DN khai bổ sung thuế XK và thực hiện nộp thuế theo quy định và báo cáo kết quả khai bổ sung, nộp thuế XK về Tổng cục Hải quan.

Thu Trang

 

1307 views