Tiếp tục hướng dẫn khai thông tin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

(HQ Online) – Liên quan đến việc nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai thông tin số lô sản xuất.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện khai thông tin “Lot. No (số lô sản xuất)” tại ô mô tả hàng hóa.

Trường hợp kiểm tra chi tiết hồ sơ, công chức hải quan phải thực hiện việc kiểm tra số lô sản xuất phù hợp với Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan phải thực hiện việc kiểm tra số lô sản xuất phù hợp với Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc và nhãn gốc của sản phẩm.

N.Linh   ( Theo nguồn báo hải quan 17:47 | 17/03/2021)

https://haiquanonline.com.vn/tiep-tuc-huong-dan-khai-thong-tin-nhap-khau-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-142663.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

232 views