Thụy Sỹ và Na Uy phê chuẩn thỏa thuận hải quan mới

(HQ Online) – Thụy Sỹ và Na Uy vừa ký kết các thỏa thuận sửa đổi liên quan đến các biện pháp an ninh kiểm soát hải quan. Thỏa thuậnsửa đổi này có hiệu lực từ ngày 15/3/2021, tạo cơ sở pháp lý cho Thụy Sỹ và Na Uy tham gia kết nối vào Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 với các quốc gia thành viên EU.

Theo đó, Thụy Sỹ và Na Uy đã thống nhất áp dụng các biện pháp an ninh và an toàn có hiệu lực tại EU, bao gồm kết nối với Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2. Bên cạnh đó, Thụy Sỹ và Na Uy cũng sẽ áp dụng các tiêu chuẩn tương tự đối với các doanh nghiệp ưu tiên, trong đó có các tiêu chuẩn an toàn, an ninh và các biện pháp tạo thuận lợi trong kiểm soát hải quan.

Điều này sẽ đảm bảo tiếp tục lưu thông hàng hóa thông suốt giữa hai quốc gia và EU, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp và đảm bảo mức độ an ninh cao trong chuỗi cung ứng.

Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 là một công cụ đóng vai trò quan trọng của EU nhằm kiểm soát an toàn và an ninh nhập cảnh tại biên giới trong lĩnh vực hải quan, hỗ trợ chương trình an ninh và an toàn trước khi hàng đến của Hải quan EU.

Hệ thống này cho phép cơ quan Hải quan các quốc gia thành viên EU đánh giá rủi ro hiệu quả hơn dựa trên cơ sở thông tin chung và bảo vệ tốt hơn cho EU và người dân trước việc nhập khẩu hàng hóa độc hại, nguy hiểm và thương mại bất hợp pháp.

Ngọc Loan (Theo ec.europa.eu)( Theo nguồn báo Hải Quan  09:32 | 23/03/2021)
link:https://haiquanonline.com.vn/thuy-sy-va-na-uy-phe-chuan-thoa-thuan-hai-quan-moi-142920.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

185 views