thuế suất thuế nhập khẩu của mã HS 72171039

Bạn Nguyễn Thu Hằng hỏi:
Tôi có vấn đề thắc mắc về thuế suất thuế nhập khẩu của mã HS 72171039, xin được tư vấn như sau: – Theo TT 12/2013/TT-BTC (ngày 21/01/2013), thuế suất thuế NK của mã HS 72171039 giảm từ 5% xuống 3% (hiệu lực từ 07/3/2013). – Trong TT 38/2013/TT-BTC (ngày 04/4/2013), có trích dẫn thuế suất thuế NK của mã HS 72171039 là 5% (dựa trên biểu thuế XNK năm 2013), (hiệu lực từ 19/5/2013). Vậy tờ khai nhập khẩu có mã HS 72171039 từ ngày 19/5/2013 trở đi, xin hỏi công ty tôi sẽ áp thuế suất thuế nhập khẩu bao nhiêu %? Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3% kể từ ngày 7/3/2013.

Ngày 4/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, các dòng thuế sửa đổi là các dòng in nghiêng, bôi đậm. Thông tư số 38/2013/TT-BTC không bãi bỏ Thông tư số 12/2013/TT-BTC. Do vậy, mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 vẫn có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3% theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=86176

1849 views