THUẾ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính thưa Quý Ban biên tập Website Bộ Tài chính. Tôi là Nguyễn Hoàng Trung, hiện đang công tác tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (Hải Phòng). Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất phân bón DAP đầu tiên tại Việt Nam. Tôi xin hỏi vấn đề về thuế nhập khẩu phân bón DAP từ nước ngoài như sau: – Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Theo đó, phân bón DAP (mã hàng là 3105.30.00)chịu thuế nhập khẩu là 3%. – Đến ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 166/2014/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018. Theo đó phân bón DAP (vẫn mã hàng 3105.30.00) phải chịu thuế suất là 20%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Tuy nhiên do Thông tư 166/2014/TT-BTC không ghi thay thế thông tư 164/2013/TT-BTC nên Công ty chúng tôi muốn hỏi là TỪ 01/01/2015 THUẾ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN DAP VÀO VIỆT NAM LÀ 3% HAY LÀ 20%? Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự giải đáp từ Quý Ban biên tập và các cơ quan có thẩm quyền. Xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:
Căn cứ tiết 3.2 điểm 3 mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thì:

Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung tại Thông tư trên để thực hiện theo đúng quy định.

Văn bản liên quan: 45/2007/TT-BTC

Nguổn:http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=189717

3069 views