thuế nhập khẩu mặt hàng

Bạn Phạm Văn Long hỏi:
Kính gưi Quý Cơ Quan Công ty tôi có nhập lô hàng thép tròn chế tạo cán nóng S35C Phi 48-50 x 6000mm từ Trung Quốc.Theo chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất như sau : C 0.35; si0.27; Mn0.76; P 0.015; s0.010 ; Cr0.03 ; Ni 00.01 ;Cu 0.02 ; Bo 0.0020 ; Al 0.024 ; Mo 0.001 ; Ti 0.019; V 0.004 ; Sn 0.001 Nay Hải Quan Hải Phòng áp thuế nhập khẩu mặt hàng của công ty tôi vào nhóm 98110000 là thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo 10̀̀̀% thuế nhập khẩu là đúng hay sai Rất mong Quý cơ Quan trả lời giúp công ty tôi thắc mắc này. Xin trân trọng cám ơn
Trả lời:
Mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo cần được tiến hành phân tích, giám định thành phần cấu tạo, hàm lượng các nguyên tố trong sản phẩm thép nhập khẩu tại Trung tâm PTPL hàng hóa XNK-Tổng cục hải quan hoặc các Trung tâm, cơ sở có chức năng phân tích giám định được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để từ đó có cơ sở phân loại, áp mã số hàng hóa. Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất chỉ có tính chất tham khảo khi phân loại.

Căn cứ Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Theo Khoản 2.4, Điều 2: Chú giải nhóm của Chương 98 thì: “Mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo thuộc nhóm 98.11 là các mặt hàng thép hợp kim (không bao gồm chủng loại thép cán mỏng, cán phẳng được cán nóng) đảm bảo tiêu chí quy định tại Điểm f khoản 1 chú giải đầu chương 72 ghi lại mục I phụ lục II và loại thép trong thành phần có chưa nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên (Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim)”.

Do vậy, đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế hàng nhập khẩu, các kết quả phân tích, giám định đối chiếu với quy định dẫn trên để xác định mặt hàng nhập khẩu có được phân loại vào mã số 9811.00.00 hay không?

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=77592

2024 views