THỦ TỤC HẢI QUAN

Thủ tục Hải quan là những việc phải làm của người có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, có phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh hoặc của người được uỷ quyền (gọi tắt là người khai hải quan) theo quy định của Luật Hải quan và các luật khác có liên quan.

Thủ tục Hải quan điện tử được thực hiện theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử và các văn bản liên quan.

Trình tự khai báo Hải quan chung

 • Khai báo trên tờ khai hải quan
 • Nộp, xuất trình chứng từ, hồ sơ kèm theo tờ khai hải quan
 • Xuất trình hàng hoá, phương tiện vận tải để cơ quan hải quan kiểm tra.
 • Thực hiện yêu cầu của các cơ quan chức năng đối với hàng hoá XNK (kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, phân tích, giám định hàng hoá…)
 • Nộp thuế, lệ phí và các khoản thu khác
 • Tiếp nhận hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải sau khi thông quan
Xuất khẩu thương mại
 • Hàng hóa thương mại
 • Hàng gia công
 • Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
 • Hàng xuất khẩu tại chỗ
Chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, quá cảnh
 • Hàng hóa chuyển cảng
 • Hàng hóa chuyển cửa khẩu
 • Hàng hóa quá cảnh
Vào ra cảng trung chuyển, khu thương mại tự do, kho ngoại quan/bảo thuế
 • Hàng hóa từ nước ngoài vào, ra cảng trung chuyển
 • Hàng xuất nhập vào khu chế xuất, khu thương mại tự do
 • Hàng nhập kho ngoại quan
 • Hàng nhập kho bảo thuế
Các loại hình khác
 • Hàng tham dự hội chợ, triển lãm
 • Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất
 • Linh kiện phụ tùng sửa chữa tàu biển, máy bay
 • Hàng XNK qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát
 • Hàng XNK trao đổi của cư dân, biên giới, cửa khẩu
 • Tài sản di chuyển
 • Ngoại hối, Kim loại, đá quý, tiền tệ
 • Hàng yêu cầu khẩn cấp an ninh, quốc phòng
 • Chế độ ưu đãi, miễn trừ
 • Hàng từ bỏ, thất lạc

Nguồn:http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau.aspx#HangHoaThuongMai

1984 views