Thiết bị viba có thuế NK 5%

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH NEC Việt Nam về phân loại mặt hàng thiết bị viba PDH, theo đó, thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến viba PDH thuộc mã số 8517.69.00, thuế suất thuế NK 5%.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cấu tạo, thông số kỹ thuật, cơ cấu hoạt động và chức năng của thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện thuộc mã số 8517.69.00 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư 103/2015/TT-BTC, Thông tư 18/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; công văn 4279/BTTT-CNTT ngày 2-12-2016 thì mặt hàng thiết bị viba thuộc mã số 8517.69.00.

Được biết trước đó, liên quan đến mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đã ban hành thông báo xác định trước mã số 11771/TB-TCHQ ngày 26-9-2016 cho mặt hàng “thiết bị được cấu thành từ kim loại và nhựa, gồm khối thiết bị bên trong bao gồm bộ giao diện lưu lượng và bộ điều chế tín hiệu hữu tuyến trung tần. Tín hiệu hữu tuyến này được truyền ra khối bên ngoài thông qua sợi cáp quang trung tần. Khối bên ngoài băng cao tần số 7HGz/13GHz/15GHz/18GHz và khối bên ngoài băng thấp tần số 7HGz/13GHz/15GHz/18GHz thu pháp sóng vô tuyến của thiết bị truyền dẫn. Anten là bộ phận thu phát sóng trực tiếp và truyền tín hiệu đến khối bên ngoài” theo mã số 8517.62.53.

Tuy nhiên đến nay thông báo xác định trước mã số 11771/TB-TCHQ đã hết hiệu lực do các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo này bao gồm: Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Nghị định 06/2003/NĐ-CP, Thông tư 128/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2011/TT-BTC; Thông tư 49/2010/TT-BTC; Thông tư 164/2013/TT-BTC đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản khác.

Hải Nam

 

1316 views