Tăng cường phát triển hạ tầng và các trung tâm logistics

Đối với các DN logistics thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố rất quan trọng, có ảnh hưởng đến sự hoạt động hay không hoạt động của các DN này. Cơ sở hạ tầng là cơ sở nền tảng về kĩ thuật để đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Sự tăng trưởng kinh tế của VN trong những năm vừa qua đã tạo nên một nhu cầu rất to lớn về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ GTVT. Trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng logistics, Nhà nước cần đóng vai trò là người quản lý, tạo ra khung pháp lí và môi trường hoạt động cho các DN xây dựng hệ thống hạ tầng logistics bằng cách đề ra các chính sách thích hợp và xây dựng hệ thống pháp luật. Đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng logistics, cơ sở hạ tầng GTVT và hạ tầng CNTT là hai lĩnh vực cần ưu tiên tập trung phát triển. Có thể nói, trong hệ thống logistics thì hoạt động vận tải là một trong những hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỉ trọng lớn chi phí logistics.

Nhà nước cần có chính sách để đẩy mạnh đầu tư xây cảng nước sâu, cảng vận chuyển, cảng container, cảng nội địa. Mặt khác, cũng cần thực hiện xây dựng nhà ga hàng hóa chuyên dụng với các khu quốc tế theo quy trình nghiệp vụ, thực hiện nâng cấp, hiện đại hóa và xây dựng thêm các kho tàng, bến bãi, trang bị thêm các trang thiết bị xếp dỡ hàng hóa và container ở các điểm giao nhận. Nhà nước cần lên kế hoạch và thực hiện xây dựng các trung tâm logistics tại các vùng kinh tế trọng điểm có kết nối bằng đường sắt với các cảng biển lớn để tập trung hàng XNK và thành phẩm. Để có thể sớm tạo nên các trung tâm logistics, cần thực hiện bổ sung quy hoạch, xây dựng các cảng biển quốc tế với mạng lưới các trung tâm logistics để thực hiện có hiệu quả các dịch vụ trước và sau cảng.

Đối với hạ tầng CNTT, Nhà nước cần có các chính sách để thúc đẩy và phát triển các công nghệ sử dụng cho hoạt động logistics để thực hiện nhanh chóng các thủ tục khai báo hải quan… Việc tin học hóa và khai thác các lợi điểm của CNTT sẽ giúp cho năng suất lao động được nâng cao, tiết kiệm được chi phí và nâng cao được lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều thuận lợi cho các hoạt động thương mại và XNK.

Như vậy, phát triển hạ tầng logistics trong những năm sắp đến là một trong những bước đột phá chiến lược rất quan trọng. Đây là công việc rất có ý nghĩa để VN có thể hội nhập tốt hơn với các nền kinh tế trong khu vực khi mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành vào cuối năm 2015. Sự gia tăng lượng và chất của hệ thống cơ sở hạ tầng logistics VN sẽ tạo ra những cơ sở kĩ thuật để từ đó giúp VN có thể tận dụng được các lợi ích từ bối cảnh kinh tế – xã hội trong tương lai.

Cao Ngọc Thành
4001 views