Sửa đổi thuế xuất khẩu than làm từ mùn cưa

 31/05/2016 5:00 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2016/TT-BTC  sửa đổi mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC.

Theo đó, bổ sung mức thuế xuất khẩu với mặt hàng than làm từ mùn cưa, thuộc mã HS 4402.90.90.90 là 5%.

Mức thuế hiện tại là 0%.

Thông tư  73/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2016.

1333 views