Sửa 68 Điều tại Thông tư 38 sửa đổi

(HQ Online)-Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa 68/149 Điều; bổ sung 11 Điều, 2 Phụ lục; bãi bỏ 35 Điều.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan giới thiệu tới DN tại hội nghị ngày 16/5.

Trong đó, liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan những nội dung quan trọng được sửa đổi trong thông tư này gồm: Hồ sơ hải quan; nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử; khai hải quan; thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai; khai bổ sung hồ sơ hải quan; khai thay đổi mục đích sử dụng; hủy tờ khai hải quan; kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan đăng ký tờ khai; giám sát hải quan trong việc lấy mẫu; đưa hàng về bảo quản; hàng hóa vận chuyển chụy sự giám sát hải quan; niêm phong hải quan; khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập; hủy tờ khai vận chuyển độc lập; thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập; giám sát hải quan.

Liên quan đến quản lý hải quan hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất, thông tư lần này sửa quy định về định mức hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa gia công, sản xuất XK, hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công; báo cáo quyết toán; xử lý chênh lệch thừa nguyên liệu, vật tư sau kết quả kiểm tra; thủ tục NK cho thuê tài chính.

Cùng với những thay đổi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nhiều nội dung về thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó vấn đề quan trọng là sửa quy định về kiểm tra, xác định trị giá hải quan: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; bổ sung thẩm quyền xác định trị giá, ấn định thuế sau khi bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; xử lý kết quả tham vấn; sửa đổi quy định về tham vấn một lần.

Bên cạnh đó thông tư sửa đổi quy định liên quan đến thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thời hạn nộp thuế và bảo lãnh thuế; thu, nộp phí, lệ phí hải quan; ấn định thuế; thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế; xử lý tiền thuế, tiện chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế, gia hạn nộp thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; hoàn thành nghĩa vụ thuế.

N.Linh

 

711 views